Duben 2018

Alejandro Jodorowsky - Lekce pro mutanty

28. dubna 2018 v 23:04 Poznámky
Jediný jazyk, který nás vynáší na vyšší úroveň vědomí, je jazyk božský: jazyk umění a poezie.

Krása je nejzazší hranicí, kam jsme schopni dospět skrze jazyk. Nemůžeme dospět k pravdě, ale můžeme se k ní přiblížit skrze krásu. V jazyce není pravda. Krása je to, co zasvěcenci nazývají "září pravdy". Je to to nejvyšší, k čemu může lidská bytost dospět.

jouda

10. dubna 2018 v 20:07 Plastiky a objekty

v. 25,5 cm; hlína, dřevo

velikonoční překvapení

1. dubna 2018 v 10:00 Kresby a jiné

ryté minivajíčko; A4, tužka