Srpen 2015

Eugène Ionesco - Střípky deníku

17. srpna 2015 v 11:15 Poznámky
Umělecká díla jsou bytosti. Chci říct, že umělecká díla jsou objektivní živé skutečnosti. Hodnota díla tkví v tom, že si člověk všimne, že je totožné samo se sebou.
Hodnota díla je dána délkou a silou vyzařování. (Přál bych si, aby to tak bylo. Obávám se, že dílo je jen tím, co si o něm myslíme, nebo spíš jen tím, co si o něm chceme myslet.)

Kritika má jediný cíl: zničit dílo. Dílo zjednodušené na psychologii se mění v pouhý předmět psychologického zkoumání; dílo zjednodušené sociologem na sociologický kontext se mění v pouhý předmět sociologického zkoumání. Buď je dílo zjednodušováno na obecné myšlenky, jež jsou v něm obsaženy a vykresleny, anebo dochází k snahám proměnit je v nástroj nějakého politického nebo ideologického systému; př. marxismu. Pravda je taková, že dílo zjednodušovat nelze. Dílo je právě to, co z něj zbude po sociologii, psychoanalýze, ekonomice, ideologicko-politickém systému, filosofii atd., nebo jim navzdory. Po nějaké době už kontexty nejsou důležité, rozvolňují se, přetrvávají jen pomníky umění, protože jsou nezrušitelně samy sebou a jejich "kontext" který zachraňují z nicoty, jaksi navíc.

Nelze říct, že by umění postrádalo veškerou duchovní hodnotu. Umělec přece jen převyšuje průměrného člověka, politika, technika, tedy všechny naprosto průměrné lidi. Přesto není nijak zvlášť významný. Umění nepřináší žádné osvícení. Umění přináší malé, docela maličké světélko, maličké našedlé světélko, docela maličký začátek osvícení, utopený v tlachání.

upír

9. srpna 2015 v 9:49 Kresby a jiné

A3, tužka

sklizeň

2. srpna 2015 v 23:44 Kresby a jiné

31 x 30 cm, tužka