Duben 2015

K. P. Liessmann - Filosofie zakázaného vědění - Friedrich Nietzsche a černé stránky myšlení

24. dubna 2015 v 22:36 Poznámky
Umění je mocnější než poznání, neboť umění chce život, a poznání jako posledního cíle dosáhne jen zhouby.
Jen tam, kde intuitivní člověk může triumfovat nad rozumným, se může zformovat "kultura", může se "ustavit vláda umění nad životem".

Jen umění dovede onen hnus nad děsem či absurdností života ztlumiti v představy, s nimiž lze žít; těmito představami jsou vznešenost, tj. umělecké spoutání děsu, a komika, tj. umělecké vybití hnusu, jenž byl způsoben absurdností.

Vedle umění krásné duše existuje také umění duše ošklivé; a nejmocnější umělecké účinky, lámání duší, hýbání balvany a polidšťování zvířat se možná daří nejvíce práce tomuto druhému umění.

Kýč je ztrivializované umění, jež se stalo příliš přístupným a dotěrným. Snadné, masové vytváření a laciný obchod definují jednu, vnější stránku kýče. Druhou (viz Adorno): předstírá neexistující pocity a tím neutralizuje estetický fenomén.
Kýč je mechanický a funguje dle pevných formulí. Kýč je zkušenost z druhé ruky, předstírané cítění. Kýč je souhrnem všeho nepravého v životě naší doby. ( C. Greenberg)

Kdo by se dnes odvážil polemizovat s kýčem, stal by se podezřelým nejen z kulturního pesimismu ale i z estetické nevzdělanosti. (špatný vkus je dnes vlastně dobrý) Kýč a umění spadají v postmoderně v jedno. I dnes znalec ví, jaký kýč je en vogue umění a jaké umění je neoddiskutovatelně kýč.

(většina výroků jsou citace Nietzscheho)

velký úlovek

18. dubna 2015 v 17:12 Malby

45 x 38 cm, olej na plátně

minutí se

9. dubna 2015 v 14:56 Malby

47 x 47 cm, olej na plátně

ostrovid

6. dubna 2015 v 19:22 Malby

38 x 30 cm, olej na plátně