Únor 2015

Milena Bartlová - Skutečná přítomnost

21. února 2015 v 16:48 Poznámky
Jsme obklopeni obrazy, ale nemáme jistotu, zda jde o pravé podoby či o prázdná simulakra, která neodkazují k ničemu jinému než jen sama k sobě. Přes zásadní rozdíl, spočívající v neomezené technické multiplikaci a z toho vyplývající kvantitativní záplavě dnešních obrazů, sdílíme se středověkem fundamentální pochybnost o důvěryhodnosti či klamnosti obrazu, o roli záměrného zkreslujícího zásahu do obrazu, který přesto může být očividným důkazem, i starosti o schopnost nebo neschopnost obrazu zastupovat zobrazené platně a spolehlivě.

Zviditelnit neviditelné pro obraz neznamená pasivně zachytit hotový vnitřní obraz v malířově mysli, nýbrž v silném smyslu aktivně vytvořit něco, co předtím v běžném světě nebylo. Tvorba, poiesis, umožňuje hovořit o autorovi: auctor (z lat. rozmnožovat) obohatil svět o cosi fundamentálně nového.

Obraz je především barevně a lineárně členěná a vyplňovaná plocha - a nikoli záměrně redukované a deformované, či dokonce defektní a neúspěšné mimetické zobrazení pozorovaného vnějšího světa.