Srpen 2013

Lev Šestov - Apoteóza vykořeněnosti

25. srpna 2013 v 18:58 Poznámky

čl. XLII

Tvůrčí zápal! Ta prázdná slova si vymysleli ti, kdo nikdy neměli příležitost uvědomit si z vlastní zkušenosti, co je to tvorba, a dospěli k tomuto úsudku čistou dedukcí: skýtá-li nám tvorba tak velký požitek, co teprve musel zakoušet sám tvůrce. Tvůrce však obvykle zakouší jedině roztrpčení. Každá tvorba je tvorbou z ničeho. V nejlepším případě máme před sebou neforemný, nesmyslný, většinou nepoddajný, tvrdý a těžko zpracovatelný materiál. A nikdo přitom neví, jak s ním naložit. Co chvíli autorovi vytane na mysli nová myšlenka a znovu a znovu nezbývá, než tu novou myšlenku, který se na okamžik zdála být tak skvělá a okouzlující, odhodit jako nepotřebný krám.
Tvorba je nepřetržité tažení od jednoho neúspěchu k druhému. Společným údělem všech tvůrců jsou stavy neurčitosti, nevyjasněnosti, nejistoty ze zítřka a stavy krajního vyčerpání. Čím závažnějšího, významnějšího a originálnějšího úkolu se člověk podjímá, tím větší muka podstupuje. Proto většina lidí, dokonce i geniálních a la longe tvůrčí činnost nevydrží. Jakmile zvládnou techniku, začnou se opakovat, neboť vědí, že publikum nebývá příliš náročné a poměrně ochotně snáší jednotvárnost svého oblíbence, ba dokonce v ní spatřuje jeho přednost. Každý ctitel umění je spokojen, pozná-li v novém díle umělcův "styl" - málokdo ale tuší, že styl znamená počátek konce. Umělci to ovšem vědí velice dobře a rádi by se svého stylu, v němž cítí manýru, zbavili. To si však žádá obrovského vypětí sil, nových muk, pochybností, nejistoty; kdo jednou "tvůrčí zápal" prožil, ten mu podruhé dobrovolně nepodlehne. "Pracuje" raději podle šablony, jen aby si zachoval klid a mohl si být jist výsledkem - zvlášť když nikoho ani nenapadne, že přestal být tvůrcem. Svět je plný tajemství. Jak snadné je skrýt takové tajemství před dotěrným pohledem.

krmítko

11. srpna 2013 v 20:59 Malby

45 x 38 cm, olej na plátně

mudrohlava

8. srpna 2013 v 18:28 Plastiky a objekty

10,3 x 5,5 x 6,5 cm; sádra, měděný drát, pálená burelová hlína, hálka

nejsem doma

3. srpna 2013 v 23:19 Malby


50 x 40 cm, olej na plátně