Červen 2013

naslouchač

27. června 2013 v 22:38 Malby

40 x 40 cm, olej na plátně

Post Scriptum

14. června 2013 v 22:42 Malby

35 x 45 cm, akryl a olej

Citáty

13. června 2013 v 18:22 Poznámky

Umění je lehké. Žít s ním je potíž.
[Milan Knížák]


Kreativní člověk artikuluje svůj prožitek časoprostoru.
[György Konrád]


Konečným smyslem umění - aniž si je toho samo vědomo - je to, že uchvacuje člověka u kořene jeho podstaty. Vede ho k jeho vlastnímu nitru, a stává se tak výchovou co nejvšeobecnější, ale i v nejvyšším slova smyslu. Vymaňuje ho z onoho chaosu, jímž se život stal: zápasem o bytí, jehož si člověk vskutku nezaslouží, pokud nic jiného nečiní, než že vydělává…
[Paul Kornfeld]

útočiště

2. června 2013 v 19:54 Malby

50 x 30 cm, olej