Únor 2013

Albert Camus - Tvorba bez zítřka

13. února 2013 v 18:41 Poznámky

Tvorba je ze všech škol trpělivosti a jasnozřivosti ta nejúčinnější. Zároveň je však také vzrušujícím svědectvím jediné lidské důstojnosti: urputné vzpoury člověka proti údělu, vytrvání v úsilí pokládaném za neplodné. […] To vytváří určitou askezi. A to skoro "pro nic", pro opakování a přešlapování. Je však možné, že umělecké dílo není tak důležité samo o sobě, spíše však jako zkouška, již očekává od člověka, aby mohl přemoci své přeludy a trochu víc se přiblížit holé realitě.

[z knihy Mýtus o Sysifovi]