Srpen 2012


Miroslav Petříček - Myšlení obrazem

8. srpna 2012 v 21:57 Poznámky
"V pasti se můžeme ocitnout například tehdy, když se za každou cenu snažíme obrazy podřídit tomu, co říkají, jako by ukazování bylo totéž co vypovídání."

"Zároveň nesmíme předpokládat, že vizuální myšlení neboli myšlení obrazem by nutně znamenalo cosi před-logického, protože sám tento pojem je utvořen zjevně v závislosti na předpokladu (předsudku) , že racionalita je totéž co "logika", která je myšlením v čistém (znakovém, ideálním, abstraktním) jazyce. Stručně: v našem vztahu k možnosti myšlení obrazem je od počátku implikována spousta různých předpoklad, kter jsou dány určitým (filosofickým a obecně kulturním) kontextem a které jsou v mnoha případech pouhými předsudky."

"Číst obrazy znamená nevidět je jako obrazy, redukovat je překladem do jazyka."

"Identifikace zjednodušuje, umění je naopak snaha pochopit složité složitým, tedy bez zjednodušování. A to znamená, že vidoucí vidění otevírá trhlinu mezi věděním a viděním."

"Umění, ať klasické , moderní, či postmoderní, je na hranici vědění, protože myslí smysl ve smyslovosti, tedy stále připomíná tělesný základ smyslu pouze myšleného. Čisté myšlení má sklon tento základ podceňovat a redukovat, ale potom smysl ztrácí."

"Modelovat, tj. vyhraňovat, znamená vnášet do obrazu příběh, literaturu, grammé jakožto živel čistého rozdílu; literatura je pro Cézanna "černobílá". Literatura má tendenci k modelování, obraz je modulace..."


Cézanne
"Látkou našeho umění je to , co promýšlejí naše oči."

"Vidět zanmená pro umělce koncipovat a koncipovat znamená komponovat. "