Duben 2012

marmoleum

28. dubna 2012 v 17:46 Malby

35 x 45 cm, akryl

Cynthia Freelandová - Teorie umění

19. dubna 2012 v 19:45 Poznámky


John Dewey

Jazyk umění není doslovný - Dewey se domnívá, že porozumět umění je jako porozumět jinému člověku.

"Prostředek vyjádření v umění není ani objektivní, ani subjektivní. Rozhodující je nová zkušenost, ve které subjektivní a objektivní spolupracují natolik, že již žádné z nich nemá vlastní existenci."


"Odpor ke spojení výtvarného umění s běžným chodem života je patetickou, dokonce tragickou polemikou s životem, jak ho běžně prožíváme. Už proto, že je život obvykle zakrnělý, zastavený, mdlý či obtížnný, stojí za to zvážit, zda existuje nějaký podstatný antagonismus mezi procesem normálního žití a vytvářením uměleckých děl a požitkem z nich. Přesto je "duchovno" a "materiálno" oddělováno a stavěno do opozice. Ale musí existovat podmínky, za kterých bude možné realizovat ideály..."


Sigmund Freud - umění jako forma sublimace

"Autor je hnán instinktivními potřebami..., touží dosáhnout cti, moci, bohatství, slávy a lásky žen: avšak nemá prostředky, kterými by to mohl získat. Proto se podobně jako jiní s neuspokojenou touhou odvrací od reality a přesunuje všechen svůj zájem a celé své libido na tvorbu svých přání ve světě fantazie, odkud může vést cesta k neuróze."

Umělec se vyhýbá neuróze přenesením fantazie a vzdušných zámků do svého díla a poskytuje bohatý zdroj uspokojeí pro ostaní lidi.


Nelson Goodman

"Co víme prostřednictvím umění, cítíme v kostech a nervech a svalech, stejně jako to uchopujeme v myslích... Všechna citlivost a vnímavost organismu se podílí na vynalézání a interpretaci symbolů."


Richard Anderson

"[umění] je kulturně významný záměr, obratně zašifrovaný do působivého smyslově vnímatelného materiálu."


Jean Baudrillard

"...za celým křečovitým hnutím moderního umění se skrývá jakási ochablost, něco, co již nepřesahuje samo sebe, a tudíž nepředvádí nic nového, pouze se opakuje v rychlejším a rychlejším sledu."

***
"...umění je oborem smysluplné lidské aktivity, jejíž pomocí lidé komunikují se svou myslí."vykotlané břehy

13. dubna 2012 v 20:30 Malby