Říjen 2011

Jean-François Lyotard - Návrat a jiné eseje

14. října 2011 v 20:47 Poznámky
(zejm. esej Malířství, anamnéza viditelného)

"Pokud je potřeba psát nebo malovat vyvolána věcí, nevědomím skrytým v jazyce slov nebo barev, v čem se tato potřeba liší od morálního závazku?
Vyžaduje taková věc báseň, podobně jako zákon vyžaduje spravedlnost? Je umění psát nebo malovat etikou, nikoli kvůli zpřítomněným motivům, ani kvůli konečnému cíli, ale protože je zevnitř hnáno nějakým závazkem?"

"Slyšíš hlas, aniž jej zaslechneš. Nerozumíš mu, neříká nic artikulovaného, kromě onoho "musíš", kterému jsi nucen naslouchat. [...] Ten hlas tě možná vybízí nikoli k úsilí, ale k odchodu do ústraní. Dělat, že jej vůbec neslyšíš, by možná bylo největší poctou jeho nerozlištitelnosti. Držet se stranou všech nároků, zdržet se všeho: není to nejlepší étos?
Jsi zahnán do kouta: je z tebe buď "krasoduch", který má ten hlas pro sebe jako svého ručitele, nebo opuštěný penzista vůle, přesvědčený o absurditě všeho, odsouzený k lhostejnosti."

"Je to čas, který potřebuješ, aby ses dostal z místa a ze svého trvání, abys pocítil matérii barvy, linií, slov, abys pocítil čas a místo, které si představuješ jako čas a místo věci. V této askezi či anamnézi však není žádná odpovědnost, protože věc po tobě nic nežádá. Je jen obava a její trvání. Ten úkon nemá žádný vztah k hodnotě tvého díla. Jedněm se dostane štěstí a milosti, druhým smrti a utrpení."

"Když své dílo pokládáš za hodno věci nebo prohlašuješ, že je jí navždy nehodno, v obou případech jde o pustou domýšlivost, a to ve dvou směrech: tvrdíš něco, o čem nic nevíš, a říkáš toho příliš mnoho."

"Malíř není ten, kdo vidí lépe, ale ten, kdo už nevidí nic a chce vidět a ukazovat toto nic."

"Vizuální umění osvobozuje vidění, uvězněné ve zraku."

"...estetické bytí je třeba neustále probouzet ze služebnosti a smrti."

vraní oči

13. října 2011 v 23:08 Malby

40 x 30 cm, akryl

má Alché

1. října 2011 v 15:46 Malby

45 x 45 cm, akryl