Září 2011


Vilém Flusser - Do universa technických obrazů

14. září 2011 v 11:21 Poznámky
"Obrazy našich dějin jsou infikovány texty, ilustrují texty a imaginace našich výrobců obrazů je infikována pojmovým myšlením - pokouší se zastavit procesy.
Texty neznečištěné universum tradičních obrazů je světem magických stavů věcí. Světem věčného návratu téhož, v němž vše propůjčuje všemu význam a všechno znemená něco o všem: světem plným významů, plným "bohů"."

"Zdrojem veškeré tvořivosti je utrpení. Toto utrpení je v předtelematické situaci především utrpením individuálním, privátním. Celá literatura pojednává o tomto tvořivém utrpení. V telematické situaci je zrojem tvořivosti soucit. Můžeme to, máme-li k tomu zrovna chuť, nazvat také "láskou"."

"...právě neužitečné , zbytečné v kultuře tvoří její jádro, to, co je na ní slavnostní, teoretické, totiž umění a teoretická věda."