Duben 2011

Margoldova zahrada dobrého a zlého

26. dubna 2011 v 9:27 Malby

35 x 35 cm, akryl

Hans Belting - Konec dějin umění

15. dubna 2011 v 21:11 Poznámky
"V každé teorii je i část agresivity nebo bezmocnosti - odhlédneme-li už od užitku pro vlastní akademickou kariéru. Budeme-li upřímní, mnohem radši bychom věděli, jak to všechno bylo, a pochopili naši kulturu, než abychom s úžasem a pochybami naslouchali koncertu teorií, jež vždy charakterizují pouze svého autora."

"Kritika umění převzala úkoly teorie umění od té doby, co filozofové a literáti psali manifesty uměleckých skupin..."

"Dialog mezi interpretujícím vědomím a interpretovaným dílem však v sově skrývá nebezpečí, že vědomí potvrdí pouze sebe sama, v případě potřeby i na úkor díla, jež poklesne na aplikační případ interpretace."

"Moderní umění obsadilo kultovní prostor, v němž bylo místo jen pro uctívání, nikoli však už pro kritickou analýzu."

"Kýč předpokládá umění, stejně jako umění se od kýče nápadně odlišuje. Co když však umění samo nalezlo útulek u kýče a tím jej zadními vrátky uvádí do dějin umění? Stará rozlišování, jimiž se daly definovat hodnoty, se již začínají zamlžovat. Přitom jednou z nejlepších definic kýče bylo, že imituje umění, ale uměním není. Dnes se však zdá, že převažuje opačný případ, že umění (zdánlivě) imituje kýč, aby samo sebe (a ostatní) přesvědčilo o tom, že přesto a právě proto uměním je a uměním zůstává..."

"Masová kultura nezná autentičnost, nýbrž stereotyp a opakování. Nutí proto umění, aby nejdřív na toto vnímání přistoupilo, a teprve pak vedlo diváka někam jinam. Odpověď umění spočívá ve dvojaké hře - zpochybnit se a právě tím se uplatnit."

"Nové se vždy muselo vytvářet starými prostředky. Dnes se zdá, že nové spočívá spíše už ve volbě prostředků než v obsahu a v ideji."

"Tak tomu bylo přece vždy, že o věci nerozhodovala realita objektu, nábrž teprve idea "umění": objekt byl představitelem ideje, i kdyby to byla idea "dějin umění", kterou jsme z něj chtěli vyčíst. Rovnice díla a ideje byla objevena v hvězdné hodině kulutry."

"Úspěch umění závisí na tom, kdo je sbírá, ne kdo je dělá."

"Kde umění už nevyvolává konflikty, ale zaručuje bezkonfliktní prostor ve společnosti, tam se ztrácí touha orientovat se, jež se vždy řídila podle odborníka. Kde už není odborník, tam není ani laik."


Arthur C. Danto
"Umění dospělo ke konci tím, že se stalo něčím jiným, totiž filozofií."

rozpřádání

11. dubna 2011 v 19:41 Malby

jezírko

3. dubna 2011 v 16:44 Malby

35 x 35, akryl