Prosinec 2010

polosen

30. prosince 2010 v 16:48 Malby

A2, akryl na papíře

vanilková na dně rybníka

30. prosince 2010 v 16:42 Malby

A2, akryl na papíře

Dalibor Veselý - Architektura ve věku rozdělené reprezentace

5. prosince 2010 v 17:55 Poznámky

"Vyzdvižení techniky jako univerzálního metafyzického základu nové epochy kultury bylo vyvrcholením procesu, jenž redukoval vše, co bylo pro tvorbu architektury třeba znát, na transparentní produktivní poznání."
"Architektura závisí na své době. Je krystalizací její vnitřní struktury, pomalým rozvíjením její formy. To je důvodem, proč jsou architektura a technika spolu tak úzce spjaty."

"Zásadním fenoménem ve formování prostoru je časová a prostorová kontinuita, spojitost zkušenosti."
"...může být možný prostor náhražkou za prostor skutečný nebo se může skutečným stát? Existuje nějaká míra umělostí, po jejímž překročení se lidská situace stává neobyvatelnou? Jak můžeme posoudit, kdy je taková mez dosažena?"

"Současná tendence používat důmyslné a složité konstrukce ke splnění relativně banálních úloh nebo používat důmyslné konstrukce tam, kde nejsou zapotřebí, je vysvětlitelná jen poukazem k hlubším motivům, než jsou technické a architektonické motivy. Myslím, že jedním z nich je touha po emancipaci a autonomii..."

"Tendence vyjadřovat bohatost života prostřednictvím transparentních, jasně definovaných funkcí vychází ze záměny tradičního chápání tvořivosti, opírající se o tvořivou nápodobu (mimesis) praxe a o poetické poznání (techné poiétiké), nápodobou racionálně formulovaných standardů a teoretického poznání (techné theóretiké). Tato záměna vede k degeneraci praxe v technické postupy a k vážnému ochuzení kultury."