Srpen 2010

Georges Didi-Huberman - Ninfa moderna

15. srpna 2010 v 11:46 Poznámky

"Představovat si...neznamená to především začít naslouchat přes zprostředkující obrazy, v psychickém prostoru, kde arbitrárnost "subjektívních" asociací ruší "obektivní" strukturu vzájemných korespondencí, nebo alespoň jistou základní orientaci existence samé?"

"Hlavní oblast zájmu malby není to, co znamená svět, nýbrž co znamená malba sama a jakými prostředky to bude moci naznačit. V posledku by se dalo říct, že svět představuje základní překážku - ve smyslu překážky epistemologické - zabraňující tomu, aby bylo možno na malbu hledět."

"...v srdci oné slavné moderní či modernistické "originality" horečnatě pracuje smrt..."

"Nyní je nejniternějším obrazem uplynulého."
Walter Banjamin

"Imaginace není fantazie. ... Imaginace je málem božská schopnost, jež především vnímá - bez zřetele k filozofickým metodám - intimní a skryté vztahy věcí, spojitost a analogie."
Baudelaire