Červen 2010

granátovník

18. června 2010 v 19:49 Malby
granátovník

Různé

4. června 2010 v 18:31 Poznámky

Benjamin De Casserese


"Imaginace je snem Nevědomí. Je to říše barvitých, obludných halucinací Nevědomí. Je to hašiš génia."

Hans-Georg Gadamer


"Je ontologickou funkcí krásného překlenovat propast mezi ideálem
a skutečným."

"Podstatou časové zkušenosti s uměním je, že se učíme dlít. To je pro nás přiměřenou konečnou analogií toho, čemu se říká věčnost."

Georges Didi-Huberman


"Představovat si...neznamená to především začít naslouchat přes zprostředkující obrazy, v psychickém prostoru, kde arbitrárnost" "subjektívních" asociací ruší "obektivní" strukturu vzájemných korespondencí, nebo alespoň jistou základní orientaci existence samé?"

"Hlavní oblast zájmu malby není to, co znamená svět, nýbrž co znamená malba sama a jakými prostředky to bude moci naznačit. V posledku by se dalo říct, že svět představuje základní překážku - ve smyslu překážky epistemologické - zabraňující tomu, aby bylo možno na malbu hledět."

Zdeněk Primus - Much pop and more art


"Tržně uplatnit události a získat si jimi umělecké jméno, to byl vyšší princip tohoto desetiletí."

Karel Čapek


"Umění je více nepokoj než jistota: vždycky je v něm veliká složka touhy."

Hugo von Hofmannsthal - Myšlenky, poznámky, deníkové záznamy


"Dobré umělecké dílo musí mít unvitř hluboké ticho chrámu, v němž se zjevují tajemství života; ale ze sta svých kovových bran musí čtenáře propouštět rovnou do života."

"Co tvoří velkého umělce, je velká vůle, ale vůle chtěná, ne chtící."

"Malířství proměňuje prostor v čas, hudba čas v prostor."

žolík

4. června 2010 v 18:28 Malby

A2, akryl na papíře

Útržky neznámo odkud

3. června 2010 v 18:59 Poznámky

"Chceme-li se vyrovnat Fra Angelicovi, nestačí se před malováním pomodlit."

"Málo koho napadne, jak se malíř nadře kvůli lyrice." Ivo Štuka


Jorge Luis Borges naráží na Machenovu hypotézu, že vnější svět - formy, teploty, měsíc - je jazyk, který jsme my lidé zapomněli nebo který sotva umíme rozeznat.
"...ve všech dobách bylo věcí umělce rozluštit tento jazyk  nebo přinejmenším zpřítomnit jeho symboly tak, aby nám přinesly naději na nalezení kódu."


trifolium

3. června 2010 v 18:53 Malby
trifolium