Květen 2010

tři sudičky

7. května 2010 v 19:53 Malby

A2, akryl na papíře

memento mori

7. května 2010 v 19:50 Malby

A2, akryl na papíře

mimo

4. května 2010 v 20:58 Malby

A2, akryl na papíře

čekání na čaj

4. května 2010 v 20:49 Malby
A2, akryl na papíře

podivný číšník

4. května 2010 v 20:16 Malby

A3, akryl na papíře

berbel

4. května 2010 v 20:09 Malby

A2, akryl na papíře

Sir Herbert Read - Osudy moderního umění

2. května 2010 v 18:06 Poznámky

"Lid prosperujícího státu se nezajímá o umění: umění je intelektuálské, umění je podezřelé, umění je pobídka k cítění a chápání, jež se lidu hnusí."

"Dívat se na obraz s nezaujatou myslí je stav tak vzácný, jako ona čistota srdce, která je podmínkou pro vidění boha."

"Umění je únik z chaosu. Je to pohyb uspořádaný podle čísel, je to množství ohraničené mírou, je to nedeterminovanost hmoty snažící se najít rytmus života."

"Máme-li vyjádřit ideje, pak pravým prostředkem je mluva."

"Umění se nikdy nedovolává vědomé percepce, ale intuitivního chápání. Umělecké dílo nemá co dělat s myšlením, ale s cítěním, je to spíše symbol než přímé konstatování pravdy."

"Čas od času plodí příroda mimovolně duše odloučené od života. Není to odloučení úmyslné, logické, systematické - výsledek úvahy a filosofie, ale spíše odloučení přirozené, vlastní struktuře lidského smyslu nebo vědomí, které se projevuje ihned samo - tak říkajíc panenským způsobem - vidění, slyšení nebo myšlení..."
Henri Bergson, Smích

Baudelaire o Cézannovi:
"Umělec není nikomu odpovědný, leč sobě. Věnuje příštím staletím jen své vlastní dílo; ručí sám za sebe. Umírá bez potomstva. Byl sobě králem, sám sobě knězem a sám sobě bohem."

"Umění je lidské, ne božské; světské, ne svaté. Nepochází z letnicových plamenů, vzniká jako nová míza, jako sperma, jež vychází z těla v neobvyklém stavu vzrušení. ...umění je určitý druh tělesného sálání."

"Neexistuje potřeba tvořit. Tovřit, improvizovat, to jsou slova, která nic neznamenají. Génius přichází pouze k těm, kdož vědí, jak používat svých očí a inteligence."

"Umění se obrodí tehdy, až život sám bude obrozen."